نفقه ناشزه

0

پرسش. اگر زن نسبت به شوهرش بدرفتارى کند و به او دشنام دهد، آیا شوهر مى تواند نفقه او را ندهد؟

همه مراجع (به جز تبریزى): اگر خشونت و بدرفتارى زن، باعث نفرت شوهر  گردد، مى تواند نفقه او را ندهد.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: اگر خشونت و بدرفتارى زن، باعث نفرت شوهر گردد، بنابر احتیاط واجب مى تواند نفقه او را ندهد[۲]

[۱]. وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، النفقات ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، القول فى النشوز ؛ سیستانى،  منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۵۰ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، القول فى النشوز، م ۱ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۶۶٫

[۲]. تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، النفقات.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.