خرید مایحتاج زندگی

0

پرسش . آیا مرد مى تواند خرید، هزینه و نیازهاى زن را، بر عهده خود او  بگذارد و او را بر این کار مجبور سازد؟

همه مراجع: خیر، مرد حق ندارد پول نفقه را به زن بدهد و خرید نیازهایش را  بر عهده خود او بگذارد؛ مگر آنکه زن آن را بپذیرد.[۱]

[۱]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۴۲۴ و ۴۲۵ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، النفقات، م ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و  ۱۵ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، النفقات، م ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، النفقات ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، النفقات ؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۱۸۹۷ ؛ مکارم، توضیح المسائل، م ۲۰۶۲ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۱۳۱۰ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۰۸ ؛ دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.