نفقه زن در ازدواج موقت

0

پرسش. آیا در ازدواج موقّت، نفقه زن بر مرد واجب است؟

همه مراجع: خیر، نفقه او بر شوهر واجب نیست؛ مگر اینکه در ضمن عقد آن را  شرط کرده باشند.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۲۴ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۴۱۳ ؛ نورى، توضیح المسائل، م  ۲۴۲۰ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۸۸ ؛ دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.