غسل حیض هنگام اذان در ماه رمضان

0

پرسش  . پیش از اذان صبح بیدار شدم، فکر مى کردم براى غسل حیض وقت دارم، وسط غسل فهمیدم مقدارى از غسلم با اذان صبح همراه شده، حکم روزه ام چیست؟

همه مراجع: روزه شما صحیح است.[۱]

[۱]. دفتر: همه مراجع.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.