حکم روزه بدون غسل حیض از روی عدم آگاهی

0

پرسش  . چندین سال بدون غسل حیض روزه گرفتم، در حالى که نمى دانستم زن حائض باید هنگام پاک شدن غسل کند، تکلیفم چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى و وحید: نماز و روزه هایى را که بدون غسل انجام داده اید، باید قضا کنید.[۱]

آیات عظام سیستانى، صافى و فاضل: اگر در یاد گرفتن مسائل کوتاهى نکرده اید، روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولى نمازهایى را که بدون غسل خوانده اید، در هر حال باید قضا کنید.[۲]

آیه اللّه  مکارم: روزه هایى را که بدون غسل انجام داده اید، بنابر احتیاط باید قضا کنید و نمازهایى را که در این حالت خوانده اید، باید قضا کنید.[۳]

آیه اللّه  نورى: روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولى نمازهایى را که بدون غسل  خوانده اید، باید قضا کنید.[۴]

تبصره ۱ . طهارت نسبت به نماز شرط واقعى است؛ از این رو اگر از روى ناآگاهى بدون طهارت نماز بخواند، نمازش باطل است.

تبصره ۲ . حکم یاد شده در منابع، هر چند در مورد غسل جنابت بیان شده، ولى بین غسل جنابت و غسل حیض از این جهت تفاوتى نیست.

[۱]. تبریزى، صراط النجاه، ج ۱، س ۱۰۷ و منهاج الصالحین، ج ۱، بعد از م ۱۰۰۴؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۲، بعد از م ۱۰۰۴؛ امام، استفتائات، ج ۱ روزه، س ۳۱ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۹۴ و دفتر: مکارم و بهجت.

[۲]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، بعد از م ۱۰۰۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۵۸؛ دفتر: صافى و وحید.

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۵۸٫

[۴]. نورى، استفتائات، ج ۲، س ۶۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.