اجبار پدر در پوشش یش از حد معمول

0

پرسش . پدرم اصرار دارد که من بیش از حد معمول حجابم را رعایت کنم، چه کنم؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، فاضل، مکارم، نورى و وحید: حجاب کامل زن در برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدن ـ جز گردى صورت و کف دست ها ـ است. اگر شما کمتر از این مقدار بدن خود را مى پوشانید، اطاعت از پدرتان در این مورد واجب است؛ ولى اگر بیش از این از شما حجاب مى خواهند اطاعت از او واجب نیست؛ مگر آنکه نافرمانى شما باعث آزار و اذیت او شود. پس سعى کنید به گونه اى رفتار کنید که پدرتان از شما آزرده خاطر نشود.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: حجاب کامل زن در برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدن  ـ جز گردى صورت و کف دست ها ـ است. اگر شما خود را کمتر از این مقدار مى پوشانید، اطاعت پدرتان در این مورد واجب است. اما اگر بیش از این از شما حجاب مى خواهد، اطاعت او واجب نیست؛ مگر آنکه امر پدر ناشى از دو عامل باشد:

۱٫ شفقت و دل سوزى نسبت به شما باشد

۲٫ نافرمانى شما باعث آزار و اذیت او شود. بگویید به گونه اى رفتار کنید که پدرتان از شما آزرده خاطر نشود.[۲]

آیه اللّه  صافى: حجاب کامل زن در برابر مرد نامحرم، پوشاندن تمام بدن است. نسبت به گردى صورت و دست ها احتیاط واجب در پوشاندن آن است؛ بنابراین اطاعت پدرتان در این مورد واجب است.[۳]

تبصره. اطاعت پدر و مادر در انجام دادن واجبات و ترک محرمات، در حقیقت اطاعت خداوند محسوب مى شود و رعایت آن واجب است.

[۱]. امام، توضیح المسائل مراجع، م۱۴۰۶ و استفتائات، ج۳، متفرقه، س۷۸ و ۸۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۱۴۱۴؛ تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م۱۴۰۶ و استفتائات، س۲۲۴۰؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۱۶۰۴ و ۱۷۰۹ و ۱۷۱۱؛ فاضل، توضیح المسائل مراجع، م۱۴۰۶؛ نورى، توضیح المسائل، م۱۴۰۳ و استفتائات، ج۱، س۱۰۵۴؛ دفتر: بهجت و خامنه اى.

[۲]. سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م۱۴۰۶٫

[۳]. صافى، توضیح المسائل مراجع، م۱۴۰۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.