نزدیکى از پشت در ایام عادت

0

پرسش . حکم نزدیکى از پشت در زمانى که زن حائض است، چیست؟
آیات عظام امام، خامنه اى و صافى: کراهت شدید دارد.۱
آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.۲
آیات عظام سیستانى و فاضل: اگر زن راضى باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضى نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.۳
آیه اللّه  مکارم: در ایام پاکى با رضایت زن کراهت شدید دارد و در ایام عادت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.۴
آیه اللّه  نورى: مطلقا جایز نیست.۵


۱٫ نورى، توضیح المسائل، م ۴۵۲ ؛ امام و صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ ؛ مکارم، تعلیقات على العروه، احکام الحیض، السابع و خامنه اى، استفتاء، س ۴۲۵٫
۲٫ وحید، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲۲۸ ؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۶۸ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین،۱،۲۲۸٫
۳٫ فاضل، تعلیقات على العروه، احکام الحیض، السابع ؛ سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰٫
۴٫ تعلیقات على العروه، احکام الحیض، السابع.
۵٫ توضیح المسائل، م ۴۵۲ .

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.