استمتاعات جنسی ایام عادت

0

پرسش . آیا زن و شوهر، مى توانند در زمان حیض به جز نزدیکى، سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند؟
همه مراجع: آرى، جایز است ؛ ولى کامیابى از ناف تا زانوى او کراهت دارد، مگر آنکه از روى لباس باشد.۱

۱٫ العروه الوثقى، احکام الحیض، السابع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.