اجازه روزه مستحبى

0

پرسش . آیا براى گرفتن روزه هاى مستحبى، اجازه شوهر لازم است؟
همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مکارم ): اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، باید اطاعت کند ؛ هر چند با حق زناشویى او منافات نداشته باشد.۱
آیات عظام بهجت و مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از شوهر اجازه بگیرد ؛ هر چند با حق زناشویى شوهر منافات نداشته باشد.۲
آیه اللّه  صافى: اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از شوهر اجازه بگیرد و اگر منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. اگر شوهر او را از روزه گرفتن بازدارد، باید اطاعت کند ؛ هرچند با حق زناشویى او هم منافات نداشته باشد.۳

۱٫ امام، سیستانى و نورى، تعلیقات على العروه، اقسام الصوم، السابع ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۰۶۷ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۰۶۷ و دفتر: خامنه اى.
۲٫ مکارم، تعلیقات على العروه، اقسام الصوم، السابع و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۱۸۶٫
۳٫ صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۱۳۹۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.