ازدواج در عده

0

پرسش . اگر مردى با زنى که در عدّه است از روى جهل به مسأله، عقد دائم یا موقت بخواند ؛ آیا این زن بر او حرام ابدى مى شود؟
همه مراجع (به جز مکارم ): اگر هر دو نمى دانستند که ازدواج با زن عدّه دار حرام است ؛ چنانچه مرد (در زمان عدّه ) با او نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام ابدى مى شود. اما اگر نزدیکى نکرده باشد، تنها عقد باطل است و مى توانند پس از پایان عدّه، با یکدیگر ازدواج کنند.۱
آیه اللّه  مکارم: اگر وکیل عقد را در عدّه خوانده باشد حرام ابدى نمى شود.

۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۰۱ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۶۵ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۳۶۷ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، النکاح فى العده، م ۱ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲ النکاح فى العده، م ۱ ؛ خامنه اى، استفتاء، س ۱۲۲٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.