ازدواج با اهل سنت

0

پرسش . حکم ازدواج دختر شیعه با مردى از اهل تسنن چیست؟
همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و وحید ): ازدواج دختر شیعه با مرد سنى، مکروه است ؛ ولى اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهى بیفتد، جایز نیست.۱
آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهى بیفتد، جایز نیست و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب، با او ازدواج نکند.۲
تبصره. ازدواج با برخى از فرقه ها مانند: غلات، ناصبى ها و خوارج ـ که خود را مسلمان مى پندارند، ولى در حقیقت محکوم به کفر هستند ـ جایز نیست.


۱٫ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲۱۵ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۷۰۸ ؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، القول فى الکفر، م ۸ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، القول فى الکفر، م ۸ ؛ نورى، استفتائات، ج ۱، ۶۶۸ ؛ دفتر: فاضل.
۲٫ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۹۸ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۲۹۸ و دفتر: بهجت.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.