اختلاف مرجع تقلید در ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدر

0

پرسش . اگر مرد مقلد مرجعى باشد که معتقد است ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز نیست ؛ ولى دختر مقلد کسى است که مى گوید اجازه پدر لازم است ؛ آیا مرد مى تواند این دختر را بدون اجازه پدرش عقد کند؟
همه مراجع: در این فرض نیز باید با اجازه پدر دختر باشد.۱

۱٫ امام، استفتائات، ج ۳، اولیاء العقد، س ۳ ؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، التقلید م ۵۵ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۷۶ ؛ تبریزى، صراط النجاه، ج ۱، س ۱۴۶۷ و منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۲۳۷ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۶۹۴ و تعلیقات على العروه، التقلید، م ۵۵ ؛ فاضل، تعلیقات على العروه، التقلید، م ۵۵ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۷۶ ؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۱۸۹۱ و وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۵ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۱، التقلید، م ۳۶ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۷۶ ؛ دفتر: وحید ؛ نورى، تعلیقات على العروه التقلید، م ۵۵٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.