نگاه هاى حرام

0

پرسش . نگاه هاى ممنوع و حرام کدام است؟
نگاه هاى حرام عبارت است از:
۱٫ نگاه مرد به چهره آرایش کرده زن،
۲٫ نگاه مرد به زیور آلات زن،
۳٫ نگاه مرد به عکس بى حجاب زن آشنا،
۴٫ نگاه با ریبه  مرد یا زن (ترس افتادن به حرام )،
۵٫ نگاه زن به بدن مرد نامحرم (به جز صورت و دست ها )،
۶٫ نگاه مرد به تمام بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ )،
۷٫ نگاه هوس آلود مرد یا زن(هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس ).

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =