شرکت در اردوى مختلط

0

پرسش . آیا دانشجویان دختر و پسر، مى توانند به طور مشترک به اردوهاى تفریحى و سیاحتى بروند؟
همه مراجع: با توجه به اینکه اختلاط دختران و پسران باعث مفسده است، باید از آن اجتناب شود.۱

۱٫ دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.