تیمم بدل از غسل

0

پرسش . آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟
همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم، نورى و وحید ): در تیمم بدل از غسل جنابت، براى نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست ؛ ولى در تیمم بدل از سایر غسل ها، براى نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.۱
آیات عظام سیستانى، مکارم، نورى و وحید: خیر، لازم نیست براى نماز، وضو یا تیمّم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل هاى دیگر )، به جز غسل استحاضه متوسطه ؛ ولى اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب ) است.۲

۱٫ توضیح المسائل مراجع، م ۷۲۳ ؛ دفتر: خامنه اى.
۲٫ سیستانى و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۷۲۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۷۳۰ و نورى، توضیح المسائل، م ۷۲۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.