غسل جایگزین وضو

0

پرسش . با چه غسل هایى مى توان نماز خواند؟
آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند ؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.۱
آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غیر از غسل استحاضه متوسطه ـ مى توان نماز خواند ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که [ در غیر غسل جنابت] وضو هم بگیرد.۲

۱٫ توضیح المسائل مراجع، ۳۹۱ و ۶۴۶٫
۲٫ توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۶۴۶ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۷ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۳۹۲ و ۶۴۷ ؛ مکارم، توضیح المسائل، م ۳۹۱ و ۶۴۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.