پاکى ترشّحات زنانه

0

پرسش. آیا ترشّحات و رطوبت هایى که از بانوان خارج مى شود، پاک است؟
همه مراجع: ترشّحات مزبور پاک است و غسل ندارد ؛ مگر آنکه یقین کنند بول یا منى است.۱

۱٫ العروه الوثقى، ج ۱، مستحبات غسل الجنابه، م ۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.