سقط جنین ناقص

0

پرسش . سقط کردن جنینى که ناقص الخلقه به دنیا مى آید، چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز فاضل و مکارم): ناقص بودن بچه مجوز شرعى براى سقط جنین محسوب نمى شود.[۱]

آیه اللّه  مکارم: اگر در مراحل ابتدایى جنین باشد و به صورت انسان کامل در نیامده (هنوز روح در آن دمیده نشده باشد) و تولد ناقص آن باعث مشقت و حرج شدید براى پدر و مادرش گردد اشکال ندارد و بنابر احتیاط دیه را هم باید بدهند[۲].

آیه اللّه  فاضل: سقط آن جایز نیست مگر در موارد ضرورت.[۳]

[۱]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۱؛ سیستانى، سایت، سقط جنین؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص۴۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۴۱۰؛ دفتر: تبریزى، وحید و نورى.

[۲]. مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۸۷

[۳]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷۱

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.