غسل جنین سقط شده

0

پرسش . مادرانى که بچه شان مرده به دنیا مى آید، آیا باید غسل مس میت به جا آورند؟

همه مراجع (به جز سیستانى): اگر چهار ماه او تمام شده [و بدنش سرد شده باشد] و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود بلکه اگر ظاهر بدن او را هم مس نکند، بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس میت کند.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۴ و  وحید، توضیح المسائل، م ۵۳۰

[۲]. توضیح المسائل، م ۵۳۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.