خون زایمان بیش از ده روز

0

پرسش  . اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه  عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند.[۲]

 

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۷ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۳ و دفتر: خامنه اى.

[۱]. تبریزى، توضیح المسائل مراجع،م ۵۱۷٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.