تداخل عادت و نفاس

0

پرسش  . اگر زن در ایام عادت زایمان کند، خونى که از او بیرون مى آید حکم نفاس را دارد یا حیض؟

همه مراجع: حکم نفاس را دارد.[۱]

 

پرسش . زنى که عادت ماهانه دارد، اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد،  تکلیفش چیست؟

همه مراجع: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس و بقیه [حداقل تا ده روز پس از آن] را استحاضه قرار دهد.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۷ و العروه الوثقى، ج ۱، النفاس، م ۴٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۷

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.