خون زمان سقط

0

پرسش . خانمى که بچه اش را کورتاژ کرده خونى که مشاهده مى کند، چه خونى است؟ آیا خون نفاس است؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند، انسان مى شد خونى که تا ده روز مى بیند خون نفاس محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند.[۱]

آیه اللّه  بهجت: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند، انسان مى شد خونى که تا ده روز مى بیند بنا بر احتیاط واجب خون نفاس محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند[۲].

آیات عظام تبریزى و وحید: خونى که بعد از سقط از رحم خارج مى شود، اگر زاییدن صدق کند تا ده روز، خون نفاس محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند.[۳]

آیه اللّه  سیستانى: اگر خونى که بعداز سقط از رحم خارج مى شود، از حالت علقه (خون بسته) و مُضغه (قطعه گوشت) بگذرد، چنانچه تا ده روز ببیند، خون نفسا محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند.[۴]

آیه اللّه  مکارم: در خون نفاس احتیاط واجب این است که خلقت بچه تمام باشد، بنابراین اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند انسان مى شد، باید میان اعمال زنى که از خون پاک است و کارهایى که حائض ترک مى کند، جمع کند.[۵]

تبصره . براى حکم به نفاس بودن این خون، لازم است سقط به گونه اى باشد که اگر در رحم مى ماند، انسان مى شد؛ مانند اینکه به حد مضغه یا علقه رسیده بود. اما اگر در حد نطفه بوده و زن شک داشته است که اگر رحم مى ماند انسان مى شد، حکم به نفاس نمى شود.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۰ و خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۲۲۳٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۰٫

[۳]. تبریزى و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۱۶

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۰٫

[۵]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۰

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.