خون پیش از زایمان

0

پرسش . اگر زن بار دار نزدیک  زایمان چند روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ آیا خون نفاس محسوب مى شود؟

همه مراجع: اگر پیش از زایمان باشد، خون نفاس نیست بلکه باید براساس شرایط و صفات، خون حیض یا استحاضه قرار دهد.[۱]

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، احکام انفاس.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.