حداقل و حداکثر خون نفاس

0

پرسش . حداقل و حداکثر خون نفاس چقدر است؟

همه مراجع: حداقل آن یک لحظه و حداکثر ده روز است.[۱]

 

پرسش . اگر زن بعد از زایمان یک یا دو روز خون ببیند و پاک شود، آیا باید تا ده روز صبر کند و نمازش را ترک کند؟

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): خیر، باید بعد از پاک شدن، غسل کند و نمازهاى خود را بخواند و اگر [قبل از گذشتن ده روز از ولادت] دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده، با هم ده روز یا کمتر باشد تمام آن نفاس است.[۲]

آیات عظام سیستانى و صافى: خیر، باید بعد از پاک شدن، غسل کند و نمازهاى خود را بخواند و اگر [قبل از گذشتن ده روز از ولادت] دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى که خون دیده روى هم رفته ده روز یا کمتر از ده روز است، تمام آن نفاس است و بنا بر احتیاط واجب روزهایى که در وسط پاک بوده، احتیاط کند؛ یعنى آنچه را بر نفساء حرام است ترک کند و عبادت هاى خود را بجا آورد.[۳]

آیه اللّه  مکارم: و اگر [قبل از گذشتن ده روز از ولادت] دوباره خون ببیند چنانچه روزهایى که خون دیده روى هم رفته ده روز یا کمتر از ده روز است تمام آن نفاس مى باشد و روزهایى که در وسط پاک بوده عباداتش صحیح است.[۴]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۱ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۱۷ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۵ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۱ و دفتر: خامنه اى.

[۳]. توضیح المسائل، م ۵۱۵٫

[۴]. توضیح المسائل، م ۴۹۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.