استمرار در نفاس

0

پرسش  . آیا خون نفاس نیز مانند خون حیض، باید استمرار داشته باشد؟

همه مراجع: خیر، هر مقدار تا ده روز خون ببیند، نفاس محسوب مى شود.  به عنوان مثال ممکن است تنها دو روز اول خون ببیند و ممکن است تنها روز پنجم خون ببیند و…[۱].

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، احکام النفاس، م ۲٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.