روزه مستحاضه

0

پرسش . آیا روزه ماه رمضان، بر زن مستحاضه واجب است؟

همه مراجع: آرى، باید روزه بگیرد و مانند زن حائض نیست.[۱]

تبصره . باید براى روزه گرفتن کارهاى استحاضه را بجا آورد.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۴ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.