وظایف مشترک مستحاضه

0

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟

همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۰ و مکارم، توضیح المسائل، م ۴۱۵ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.