نماز بدون غسل

0

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟

همه مراجع: آرى، نمازش باطل است.[۱]

تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۲ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.