مستحاضه و نماز قضا

0

پرسش  . آیا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آیا براى انجام آن باید کارهایى را که براى نماز ادا لازم شده، انجام دهد؟

آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، مى تواند نماز قضا بخواند و باید براى هر نماز، کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد.[۱۵۷]

آیات عظام تبریزى و وحید: خیر، باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛ مگر آنکه وقت آن تنگ شود. در این صورت باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد.[۱۵۸]

آیه اللّه  صافى: بنابر احتیاط واجب باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛ مگر آنکه وقت آن تنگ شود. در این صورت باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد.[۱۵۹]

آیه اللّه  مکارم: آرى، مى تواند نماز قضا بخواند؛ ولى بنابر احتیاط واجب براى هر نماز باید یک وضو بگیرد.[۴]

تبصره . کسانى که معتقدند زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند، گفته اند: بهتر است نماز قضا را پس از پاک شدن از خون به جا آورد.[۵]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۲ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۲ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۸

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۲٫

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۲٫

[۵]. العروه الوثقى، ج ۱، الاستحاضه، م ۱۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.