پاکی در نفاس

0

پرسش . اگر زن بعد از زایمان سر چهار روز پاک شود و غسل کند، سپس دوباره خون ببیند، تکلیفش چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى، فاضل و نورى: اگر همه خون هایى که دیده با روزهایى که در وسط پاک شده، روى هم ده روز یا کمتر از آن باشد، همه آنها نفاس محسوب مى شود؛ حتى روزهایى که در وسط پاک شده است. بنابر این اگر در روزهایى که پاک شده، روزه گرفته است، باید آنها را قضا کند؛ ولى نماز قضا ندارد.[۱]

آیات عظام سیستانى و صافى: اگر همه خون هایى که دیده با روزهایى که در وسط پاک شده، روى هم ده روز یا کمتر از آن باشد، بنابر احتیاط واجب روزهایى که خون دیده نفاس قرار دهد و در روزهایى که پاک شده، آنچه را که بر نفساء حرام است ترک کند و عبادت هاى خود را به جا آورد. بنابر این اگر در روزهایى که پاک شده، روزه گرفته است، باید آنها را قضا کند؛ ولى نماز قضا ندارد.[۲]

آیه اللّه  مکارم: اگر همه خون هایى که دیده روى هم ده روز یا کمتر از آن باشد، همه آنها نفاس محسوب مى شود و روزهایى که در وسط پاک شده، نفاس محسوب نمى شود. بنابر این اگر در روزهایى که پاک شده روزه گرفته، صحیح است و لازم نیست قضا کند.[۳]

آیه اللّه  وحید: اگر همه خون هایى که دیده، با روزهایى که در وسط پاک شده، روى هم ده روز یا کمتر از آن باشد، همه آنها نفاس محسوب مى شود و روزهایى که در وسط پاک شده است ـ اگر در ایام عادت باشد ـ آن هم نفاس شمرده مى شود. در غیر این صورت باید احتیاط کند؛ یعنى، آنچه را که بر نفساء حرام است، ترک کند و عبادت هاى خود را هم به جا آورد. بنابر این اگر در روزهایى که  پاک شده، روزه گرفته است، باید آنها را قضا کند؛ ولى نماز قضا ندارد.[۴]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۵ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۵٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۵٫

[۴]. وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۱٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.