مستحاضه و نماز آیات

0

پرسش . اگر بر زن مستحاضه نماز آیات واجب شود، آیا مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند؟

همه مراجع (به جز تبریزى، مکارم و وحید): خیر، باید براى نماز آیات هم تمام کارهایى را که براى نماز یومیه به جا آورده، انجام دهد.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و در استحاضه کثیره باید غسل کند و وضو لازم نیست.[۲]

آیه اللّه  مکارم: آرى، مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند و نیاز به غسل دیگرى نیست. تنها باید وضو بگیرد.[۳]

آیه اللّه  وحید: خیر، باید براى نماز آیات هم تمام کارهایى را که براى نماز یومیه به جا آورد، انجام دهد و بنابر احتیاط در استحاضه کثیره وضو هم بگیرد.[۴]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۶ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۰٫

[۳]. مکارم، تعلیقات على العروه، الاستحاضه، م ۲۰ و توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۸٫

[۴]. وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.