وضوى مستحاضه

0

پرسش۱ . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟

همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.[۲]

آیه اللّه  صافى: در استحاضه متوسطه هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد؛ ولى در استحاصه کثیره احتیاط آن است که پیش از غسل وضو بگیرد.[۳]

تبصره . آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید، در استحاضه کثیره گفته اند: با آن غسل  مى توان نماز خواند و نیاز به وضو نیست.

 

پرسش ۲٫ در استحاضه قلیله اگر نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا با هم خوانده شود، آیا براى نماز عصر یا عشا باید وضو گرفته شود؟

همه مراجع: آرى، براى هر نماز باید وضو گرفته شود.[۴]

 

پرسش ۳٫ اگر مستحاضه قلیله نماز عصر خود را بخواند و تا نماز مغرب خون نبیند، آیا مى تواند با همان وضوى نماز عصر، نماز مغربش را بخواند؟

همه مراجع: خیر، باید براى نماز مغرب وضو بگیرد؛ ولى براى نماز عشا گرفتن وضو لازم نیست.[۵]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۴ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۸٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۸٫

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۰ و دفتر: خامنه اى.

[۵]. العروه الوثقى، ج ۱، الاستحاضه، م ۶؛ توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۹ و دفتر:خامنه اى.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.