وارسى کردن مستحاضه قبل از نماز

0

پرسش ۱ . آیا در استحاضه وارسى کردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آیا نمازش باطل است؟

همه مراجع: آرى، باید زن مستحاضه (در صورت امکان) هنگام نماز خود را وارسى کند که استحاضه اش از چه قسم است تا کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده، انجام دهد. اگر بدون وارسى نماز بخواند، نمازش باطل است مگر آنکه قصد قربت داشته و به وظیفه واقعى خود عمل کرده باشد.[۱]

تبصره . آیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى، در مسئله احتیاط واجب کرده اند.

 

پرسش . آیا زن مستحاضه حتماً باید هنگام نماز خود را وارسى کند یا اینکه پیش از وقت نماز هم جایز است؟

همه مراجع: وارسى پیش از وقت نماز جایز نیست؛ مگر اینکه بداند نوع استحاضه تغییر نمى کند.[۲]

[۱]. امام، فاضل، تبریزى، مکارم و نورى، تعلیقه على العروه، ج ۱ احکام الاستحاضه، م ۴؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م ۲۳۸؛ بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۴ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. العروه الوثقى، ج ۱ احکام الاستحاضه، م ۴؛

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.