آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

0

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد.[۱]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو هم بگیرد.[۲]

آیه اللّه  مکارم: خیر، ولى احتیاط مستحب آن است که افزون بر غسل، براى نماز، وضو هم بگیرد.[۳]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۶۴۶٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۶۴۶؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۷ و نورى، توضیح المسائل، م ۳۹۲ و ۶۴۷٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۶۴۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.