استحاضه متغیر و نامعلوم

0

پرسش . خانمى که مرتب استحاضه اش تغییر مى کند و نمى داند از چه قسمى است، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: در صورت امکان، باید هنگام نماز خود را وارسى کند. بدین ترتیب که مقدارى پنبه داخل فرج نموده و کمى صبر کند و بیرون آورد. در این صورت از هر کدام از اقسام استحاضه بود، به دستورات آن عمل کند و در صورت عدم امکان وارسى، باید مطابق احتیاط عمل کند.[۱]

تبصره . آیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى، در وارسى کردن احتیاط واجب کرده اند.

[۱].  العروه الوثقى، ج ۱، الاستحاضه، م ۴ و توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۴ و ۴۰۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۶ و ۴۰۸ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.