غسل استحاضه پیش از وقت

0

پرسش . مستحاضه کثیره یا متوسطه آیا مى تواند قبل از وقت غسل کند و با آن نمازش را بخواند؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، غسلش باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: در فرضى که نباید بین غسل و نماز فاصله بشود، اگر انجام غسل پیش از وقت باعث فاصله گردد، آن غسل باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند.[۲]

آیه اللّه  مکارم: خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره براى نماز غسل کند.[۳]

تبصره . براى توضیح بیشتر درباره فتواى آیه اللّه سیستانى، به پرسش عنوان «وظایف مستحاضه کثیره» مراجعه شود.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۱ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۷ و دفتر: بهجت و خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۱٫

[۳]. توضیح المسائل، م ۴۰۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.