وظایف مستحاضه کثیره

0

پرسش . وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): مستحاضه کثیره چند وظیفه دارد:

۱٫ براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند.

۲٫ باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.

۳٫ براى هر نماز یک وضو بگیرد ؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر.

۴٫ یک غسل پیش از نماز صبح و یکى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یکى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد.

۵٫ اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید براى نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل کند.[۱]

آیه اللّه  مکارم: زن در استحاضه کثیره واجب است یک غسل پیش از نماز صبح و یکى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یکى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد و احتیاط مستحب آن است که علاوه بر این، براى هر نماز یک وضو بگیرد، قبل از غسل یا بعد از آن.[۲]

تبصره ۱ . نسبت به بند ۴ آیات عظام (تبریزى، سیستانى و وحید) فتوا ندارند؛ بلکه احتیاط واجب کرده اند.

تبصره ۲ . نسبت به بند ۳ آیات عظام (تبریزى، سیستانى، وحید و نورى) وضو را  واجب نمى دانند و گفته اند: با همان غسل استحاضه کثیره مى توان نماز خواند و نیازى به وضو نیست. آیه اللّه  بهجت گرفتن وضو را احتیاط واجب مى داند و آیه اللّه  صافى مى فرماید: گرفتن وضو در استحاضه کثیره مورد اشکال است؛ از این رو احتیاط آن است که پیش از غسل به قصد رجا وضو بگیرد؛ ولى در مورد نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا اگر با هم بخواند، گرفتن وضو خلاف احتیاط است.

تبصره ۳٫ آیه اللّه سیستانى نسبت به بند ۴ مى فرماید: فرض بند ۴ در جایى است که خون پى در پى از پنبه به دستمال برسد؛ ولى جایى که رسیدن خون از پنبه به دستمال با فاصله باشد (مانند اینکه زن غسل کرد و نماز ظهر را خواند و قبل از نماز عصر، خون دوباره از پنبه به دستمال رسید)، احتیاط واجب آن است که پنبه را عوض کند و براى نماز عصر نیز غسل کند. اگر نماز عصر را خواند و پیش از آنکه خون از پنبه به دستمال برسد، بتواند نماز مغرب و عشا را بخواند، لازم نیست براى آن دو غسل دیگرى کند.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۲ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.