استحاضه کثیره

0

پرسش ۱۸۹ . استحاضه کثیره چیست؟

همه مراجع: استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۹ و دفتر: خامنه اى.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.