غسل استحاضه متوسطه و کثیره

0

پرسش  . اگر مستحاضه متوسطه و کثیره از خون پاک شود، آیا باید  غسل هم کند؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک شده، لازم نیست غسل کند در غیر این صورت باید غسل کند.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه کثیره اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک گشته است، لازم نیست غسل کند. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و در استحاضه متوسطه انجام غسل براى پاک شدن از خون واجب نیست.[۲]

آیه اللّه  مکارم: در استحاضه کثیره اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون، خون از او قطع شده و به طور کلى پاک گشته است، لازم نیست غسل کند. در غیر این صورت باید غسل کند و استحاضه متوسطه حکم استخاضه قلیله را دارد و براى پاک شدن ازآن غسل واجب نیست.[۳]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۲ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۱۸ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۲٫

[۳]. مکارم، تعلیقات على العروه، ج ۱، فصل فى الاستحاضه م ۱۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.