استحاضه متوسطه

0

پرسش  . استحاضه متوسطه چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر ظاهر شود ؛ ولى به دستمال و مانند آن ـ که به طور معمول خانم ها براى جلوگیرى از خون استفاده مى کنند ـ نرسد.[۱]

آیه اللّه  مکارم: ما استحاضه متوسطه را قبول نداریم و این نوع استحاضه احکام استحاضه قلیله را دارد.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۹ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.