تغییر استحاضه قلیله

0

پرسش ۱ . اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود، تکلیف چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر بعد از نماز صبح به متوسطه تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند. در هر دو صورت از فرداى آن روز اگر به همان حالت متوسطه باقى بماند، باید پیش از هر نماز صبح، غسل کند.[۱]

آیه اللّه  مکارم: ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده  احکام استحاضه قلیله را دارد.[۲]

 تبصره . آیه اللّه سیستانى در انجام غسل فتوا ندارند و آن را احتیاط واجب مى دانند.

 

پرسش ۲ . اگر استحاضه قلیله زن در وسط روز به متوسطه تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ آیا باید غسل هم به جا آورد؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر پیش از نماز ظهر و عصر باشد، باید براى آن غسل کند و اگر بعد از آن باشد، باید براى نماز مغرب و عشا، غسل کند.[۳]

آیه اللّه  مکارم: ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده احکام استحاضه قلیله را دارد. بنابر این انجام غسل واجب نیست.[۴]

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، فصل فى الاستحاضه، م ۱ و توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۵ و ۳۹۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۱ و ۴۰۵ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۵٫

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و ۳۹۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.