وظایف مستحاضه قلیله

0

پرسش . وظیفه مستحاضه قلیله چیست؟

همه مراجع: مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد:

۱٫ براى هر نماز (در صورت خون دیدن) یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر.

۲٫ براى هر نماز بنابر احتیاط واجب، پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند.

۳٫ ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.[۱]

 تبصره ۱ . نسبت به بند ۲، آیه اللّه صافى و آیه اللّه نورى فتوا دارند ؛ یعنى، عوض کردن نوار بهداشتى را واجب مى دانند و آیه اللّه سیستانى و آیه اللّه مکارم احتیاط مستحب دارند ؛ یعنى، عوض کردن نوار بهداشتى را واجب نمى دانند.

 تبصره ۲ . نسبت به بند ۱ آیه اللّه  مکارم فتوا ندارند ؛ بلکه احتیاط واجب کرده اند.

 تبصره ۳ . بر مستحاضه واجب است از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند، (اگر براى او ضرر نداشته باشد).

 

پرسش  . آیا مستحاضه قلیله پس از آنکه از خون پاک شد، باید غسل کند؟

همه مراجع: خیر، غسل واجب نیست.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۰ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۱۸ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.