شروع استحاضه

0

پرسش ۱ . آیا خروج خون استحاضه زمان خاصى دارد؟ آیا قبل از حیض است یا بعد از تمام شدن آن؟

همه مراجع: استحاضه زمان خاصى ندارد. هر وقت خونى، نشانه هاى  آن را داشته باشد، استحاضه محسوب مى شود (خواه قبل از حیض باشد یا بعد از آن).[۱]

 

پرسش ۲ . ابتداى استحاضه چه زمانى است؟ آیا زمانى است که خون داخل رحم است یا زمانى که خون از محل خارج مى شود؟

آیات عظام امام، بهجت و خامنه اى: همین اندازه که خون داخل رحم پیدا شود (هر چند خارج نشود)، بنابر احتیاط واجب استحاضه شروع مى شود.[۲]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، فاضل و وحید: زمانى که خون از رحم خارج شود، استحاضه شروع مى شود و بودن خون داخل رحم کفایت نمى کند.[۳]

آیات عظام مکارم و نورى: همین اندازه که خون داخل رحم پیدا شود (هر چند خارج نشود)، استحاضه شروع مى شود.[۴]

تبصره . حکم استحاضه و حیض در این مسئله یکى است.

[۱]. دفتر: همه مراجع.

[۲]. امام، تعلیقات على العروه، ج ۱، فصل فى الاستحاضه و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۴۱ و دفتر: خامنه اى.

[۳]. تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م ۲۳۶ و فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، فصل فى الاستحاضه و صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۲۱۹٫

[۴]. مکارم و نورى، تعلیقات على العروه، ج ۱، فصل فى الاستحاضه.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.