خون استحاضه

0

پرسش . خون استحاضه چیست؟

خون استحاضه یکى از خون هایى است که از رحم زن خارج مى شود و زن را در این هنگام مستحاضه مى گویند. هر خونى که غیر ازحیض، نفاس، زخم، دمل و مانند آن باشد، خون استحاضه است.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۱ و ۴۳۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۷٫

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.