استحاضه دختر

0

پرسش . آیا استحاضه اختصاص به زنان متأهل دارد؟ یا اینکه ممکن است دختر مجرد نیز مستحاضه شود؟

همه مراجع: در این جهت تفاوتى بین دختر مجرد و زن متأهل نیست.[۱]

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، الاستحاضه.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.