پاکى پایان وقت

0

پرسش  . اگر زن در آخر وقت از حیض پاک شود و وقت براى غسل نداشته باشد، آیا خواندن نماز واجب است؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: خیر، در فرض یاد شده، نماز بر زن واجب نیست [و قضا هم ندارد].[۱]

آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر مى تواند با تیمم نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نماز بخواند و اگر نخواند، قضا ندارد.[۲]

 آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب باید نماز را با تیمم بخواند و اگر نخواند، باید قضا کند.[۳]

آیه اللّه  مکارم: اگر به حدى است که فقط مى تواند تیمم کند و یک رکعت نماز را در وقت و بقیه را در خارج وقت به جا آورد، نماز بر او واجب نیست [و قضا هم ندارد].[۴]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۷۳ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۷۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۷۹ و دفتر: بهجت.

[۳]. سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۷۳٫

[۴]. توضیح المسائل، م ۴۵۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.