پیشگیرى از باردارى

0

پرسش ۱ . برخى خانم ها داروى جلوگیرى از باردارى استفاده مى کنند و لکه هایى از خون مى بینند، حکم این لکه ها چیست؟

همه مراجع: اگر داراى شرایط خون حیض باشد، خون حیض محسوب مى شود؛ وگرنه استحاضه است.[۱]

تبصره . یکى از شرایط خون حیض آن است که سه روز پى در پى ببیند؛  بنابراین اگر کمتر از آن خون ببیند، حیض نیست و استحاضه است.

 

پرسش ۲ . زنى عادت ماهانه او مثلاً هفت روز بوده؛ ولى به علت گذاشتن دستگاه جلوگیرى از باردارى این ماه از ده روز بیشتر خون مشاهده مى کند، چه مقدار از آن خون حیض محسوب مى شود؟

همه مراجع: اگر از ده روز بیشتر خون ببیند، به اندازه عادش حیض و باقى استحاضه محسوب مى شود.[۲]

 

پرسش ۱٫ زنى عادت ماهانه او مثلاً هفت روز بوده؛ ولى به علت گذاشتن دستگاه جلوگیرى از باردارى هر بار از ده روز بیشتر خون مشاهده مى کند، چه مقدار از آن خون حیض محسوب مى شود؟

همه مراجع: اگر دو ماه پى در پى، ده روز یا بیشتر خون ببیند، عادت او به ده روز تبدیل مى شود. بنابراین ده روز حیض و باقى استحاضه محسوب مى شود.[۳]

[۱]. امام، استفتاءات، ج ۱، احکام حیض، س ۱۶۵ و ۱۶۶؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۳۵ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۲۲۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۸۲؛ بهجت، احکام دختران و بانوان، ص ۸۳، س ۲۳؛ نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۸۱ و دفتر: مکارم، وحید، تبریزى و سیستانى.

[۲]. امام، استفتاءات، ج ۱، احکام حیض، س ۱۶۴؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، ۲۲۱؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۶۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷؛ بهجت، احکام دختران و بانوان، ص ۸۸، س ۳۹ و دفتر: مکارم، وحید، نورى، سیستانى و صافى.

[۳]. العروه الوثقى، ج ۱، احکام الحیض، م ۱۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.