پاک شدن و غسل در سفر

0

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟

همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد از تطهیر بدن و عوض کردن لباس هاى نجس نماز بخواند.[۱]

 

[۱]. دفتر: همه مراجع.

 

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.