حیض در سفر و قصد ده روز

0

پرسش . زن حائض در شهرى که وطنش نیست قصد ماندن ده روز مى کند؛  در بین این ده روز از خون پاک مى شود؛ آیا باید نماز خود را شکسته بخواند یا تمام؟

همه مراجع: اگر قصد ماندن ده روز را داشته، نمازش تمام است؛ هر چند تعدادى از روزها را نماز نخوانده باشد.[۱]

[۱]. دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.