غسل زن ناپاک براى روزه

0

پرسش ۱۱۷ . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟

همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۱]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۲]

[۱]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروه الوثقى، ج ۲، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۰۹۲؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات ۹۹۱؛ صافى، هدایه العباد، ج ۱، باب المفطرات، الخامس، م ۶ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. مکارم، تعلیقات على العروه الوثقى، ج ۲، باب المفطرات، الثامن.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.